Hans Thorwild Thomassen

Artikkel

Foto: Christian Tunge

Hans Thorwild Thomassen er urolog ved Sørlandet sykehus, men bosatt på Østre Randøy, et lite stykke land utenfor Kristiansand. På øya har det ikke vært dyr på flere år, og da kulturlandskapet var i ferd med å gro igjen, bestemte øyboerne seg for å gjøre noe. Av Thomassens kollega Ole Ruenes fikk de låne 20 villsauer, som nå beiter på øya. I tillegg til at sauene beiter godt, er det trivelig med dyr i nærmiljøet, synes alle.

Anbefalte artikler