Hans Thorwild Thomassen

Foto: Christian Tunge

Hans Thorwild Thomassen er urolog ved Sørlandet sykehus, men bosatt på Østre Randøy, et lite stykke land utenfor Kristiansand. På øya har det ikke vært dyr på flere år, og da kulturlandskapet var i ferd med å gro igjen, bestemte øyboerne seg for å gjøre noe. Av Thomassens kollega Ole Ruenes fikk de låne 20 villsauer, som nå beiter på øya. I tillegg til at sauene beiter godt, er det trivelig med dyr i nærmiljøet, synes alle.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler