Arr i hjertet etter infarkt

Leik Woie Om forfatteren
Artikkel

Analyse av arr som dannes etter et hjerteinfarkt kan utføres av et nytt digitalt analyseverktøy.

Leik Woie. Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Dersom pasienter får et stoff som inneholder gadolinium, vil et magnettomografisk bilde av hjertet vise arret som et hvitt område. Å analysere disse arrene er tidkrevende og krever trening og kompetanse. Det finnes videre mange ulike metoder og kriterier for kvantifisering av arrene. Derfor er der et klart behov for automatiske og objektive analyser med klart definerte kriterier.

Vi har utviklet et program som kun krever visuell markering av endo- og epikard. Dataprogrammet finner automatisk arret og mål som beskriver størrelse, transmuralitet, lengde og fordeling av fibrose i arret. Med dette programmet kan man atskille og kvantifisere iskemiske og ikke-iskemiske arr. Programmet viser også lokaliseringen av arret i relasjon til infarktrelatert arterie.

I avhandlingen har vi vist at fordelingen av arrvev i gamle og nye arr er forskjellig. Vi har også vist at hastigheten av ventrikkeltakykardi er proporsjonal med lengden av myokardskaden og omvendt proporsjonal med arrets størrelse og transmuralitet.

Programmet kan benyttes når forskjellige kardiale problemstillinger er aktuelle. Styrken ved metoden er at den er objektiv og rask å utføre.

Disputas

Leik Woie disputerte for dr.philos.-graden ved Universitet i Stavanger 11.3. 2016. Tittelen på avhandlingen er: Myocardial infarction: scar size, fibrosity, transmurality, myocardium at risk and location. A late gadolinium-enhanced cardiac magnetic resonance (LGE-CMR) study using novel methods.

Anbefalte artikler