Alfentanil pluss rokuronium – et alternativ til Curacit

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kobinasjonen alfentanil pluss rokuronium gir bedre intubasjonsforhold enn Curacit ved trakeal intubasjon utført innen 60 sekunder hos pasienter anestesert med tiopental.

  Mohammad Hassan Abou-Arab. Foto: Adelatif Ibrahim
  Mohammad Hassan Abou-Arab. Foto: Adelatif Ibrahim

  Øyeblikkelig hjelp-kirurgi gi økt fare for aspirasjon av mageinnhold til luftveiene og hypoksiutvikling under innledning av generell anestesi. Rask trakeal intubasjon etter anestesiinnledning er da ofte ønskelig. Luftveien sikres vanligvis trygt innen ett minutt hvis kombinasjonen av tiopental (hurtigvirkende søvnmiddel) og Curacit (hurtigvirkende muskellammende middel) brukes. Imidlertid er bruken av Curacit assosiert med alvorlige bivirkninger (hjertestans på grunn av hyperkalemi og hjertearytmier, alvorlig allergisk reaksjon, malign hypertermi). Dessverre finnes det ikke alternative muskellammende midler med like rask anslagstid.

  Målet vårt har vært å undersøke om en kombinasjon av et opiat og et alternativt muskellammende middel kan lamme muskulaturen i luftveien like raskt som Curacit. Vi fant to forskjellige kombinasjoner av alfentanil (opioid med raskt innsettende effekt) og rokuronium (muskellammende middel med relativt rask anslagstid) som begge (hhv. 36 μg/kg + 1 mg/kg eller 55 μg/kg + 0,6 mg/kg) ga høyere suksessrate for ideelle intubasjonsforhold enn tidligere beskrevet for Curacit hos pasienter anestesert med tiopental. Alfentanil 55 μg/kg hindrer samtidig blodtrykksøkning sekundært til trakeal intubasjon.

  Våre funn viser at i de fleste situasjoner hvor hurtiginnledning av anestesi er nødvendig, er det mulig å unngå bruk av Curacit, hvilket kan innebære økt pasientsikkerhet ved øyeblikkelig hjelp-kirurgi.

  Disputas

  Mohammad Hassan Abou-Arab disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 11.2. 2016. Tittelen på avhandlingen er Rapid-sequence induction of anesthesia and tracheal intubation (RSII): effects of alfentanil on intubation conditions, release of stress hormones, and hemodynamic responses.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media