Re: Medikamentetterlevelse og monitorering av antihypertensiv behandling

Charlotte Lorentze Stokes Om forfatteren

Takk for en meget interessant og relevant oversiktsartikkel, der en blant annet omtaler nytten av terapeutisk legemiddelmonitorering som virkemiddel for å fremme legemiddeletterlevelse hos pasienter som behandles med antihypertensiva (1). Behov for kontroll av legemiddeletterlevelse (compliance) er en av flere kliniske situasjoner der terapeutisk legemiddelmonitorering kan være indisert (2).

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å minne om at analyserepertoaret ved mange av landets 50 laboratorier endres raskt (3), og at Norsk forening for klinisk farmakologi derfor i mars 2015 lanserte Farmakologiportalen, fagmiljøets egen oversikt over slike analyser (4). Her finner man en felles oppdatert farmakologisk analyseoversikt for norske laboratorier, med både søkefunksjon og listevisning for substanser, laboratorier og fagstoff. Slik kan man til enhver tid finne ut hvilke legemiddel- og rusmiddelanalyser som tilbys, og hvor.

1

Eskås PA, Heimark S, Mariampillai JE et al. Medikamentetterlevelse og monitorering av antihypertensiv behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 920 – 3. [PubMed]

2

Reynolds DJM, Aronson JK. ABC of monitoring drug therapy. Making the most of plasma drug concentration measurements. BMJ 1993; 306: 48 – 51. [PubMed] [CrossRef]

3

Westin AA, Larsen RA, Espnes KA et al. Legemiddelanalyser i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2382 – 7. [PubMed]

4

Bjånes TK, Westin AA. Nettportal for legemiddelanalyser. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 635 – 6. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler