Velskrevet og etterlengtet lærebok i psykoonkologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahl, Alv A.

  Kreftsykdom

  Psykologiske og sosiale perspektiver. 385 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016. Pris NOK 489

  ISBN 978-82-02-47431-7

  Denne læreboken er aktuell i bachelor- og masterutdanningen i sykepleie og for alle som arbeider med kreftpasienter og kreftoverlevere.

  Det er 17 kapitler og en innholdsfortegnelse som gjør det enkelt å bruke den som både lærebok og oppslagsverk. Språket er lett forståelig og tydelig, underbygd av gode illustrasjoner og figurer.

  Særlig positivt er det med sykehistoriene som går som en rød tråd gjennom kapitlene. Dette konkretiserer fagstoffet på en pedagogisk elegant måte. Etter hvert kapittel oppsummeres de sentrale punktene i innholdet.

  Kapitlet om kommunikasjon kommer tidlig og gir dette temaet en like sentral plass som det har i møtet med kreftpasienter i en klinisk hverdag. Her får leserne tydelige råd om hva som er riktig og gal fremgangsmåte i samtalen med pasientene.

  Videre tar forfatteren for seg blant annet pasienters sårbarhet, personlighet, tilpasningsforstyrrelser, søvnproblemer, arbeidsliv, seksualitet, sorgreaksjoner og åndelighet. Han har bred og solid kunnskap så vel som erfaring i alle disse temaene, og det er gjennomgående henvisninger til studier, artikler, lærebøker samt skjønnlitteratur og film.

  Nødvendig kunnskap innen psykoonkologi har for undertegnede til nå vært tilgjengelig svært så fragmentert, og mye kunnskap er blitt ervervet gjennom egne erfaringer. Det er derfor gledelig at vi nå har tilgang på denne boken, som gir oss en dypere forståelse for hva vi møter, hvordan vi skal kartlegge det nærmere samt hvordan vi kan ha en terapeutisk tilnærming til psykoonkologiske utfordringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media