Bra og oppdatert for barnelegen

Einar Bryne Om forfatteren
Artikkel

Markestad, Trond

Klinisk pediatri

3. utg. 463 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 639

ISBN 978-82-450-1683-3

Trond Markestad har reddet mange barneliv med sin forskning på sammenhengen mellom krybbedød og mageleie. Han har også et bredt klinisk pediatrisk interesseområde. Nå er hans bok om klinisk pediatri i kommet i tredje utgave.

Forfatteren vektlegger den kliniske undersøkelsen og funn på ulike utviklingstrinn, både i akuttsituasjoner og på poliklinikken. Han henvender seg til leger og andre barnehelsefagarbeidere og reflekterer den norske tradisjonen for tverrfaglig pediatri gjennom samarbeid med helsestasjoner og habiliteringsavdelinger. Det tas hensyn til alle de nye nettbaserte fagbøkene og veilederne og refereres til dem – veiledere fra Barnelegeforeningen, Helsedirektoratet og andre.

Teksten er lettlest, med behagelig bokstavstørrelse, og det er rikelig med illustrasjoner og fotografier av kliniske undersøkelsesmetoder, tilnærmingsmåter og kliniske funn. Det er tabeller og flytskjemaer for ulike temaer. Eksempler er tabell over normal nevrologisk utvikling og for GINA-veileder (Global Initiative for Asthma) og behandlingsprotokoll for akutt lymfatisk leukemi (ALL) samt for avansert hjerte-lunge-redning (A-HLR).

De 26 kapitlene omhandler de viktigste tilstandene vi barneleger møter. De sjeldne sykdommene er nevnt, men ikke vektlagt. Det er råd for tilnærming til pasienten i konsultasjonen og om fornuftige undersøkelsesteknikker, for alvorlige differensialdiagnoser, for håndtering av enkoprese-/obstipasjonsbarnet, for melding til barnevernet og håndtering av den vaksineskeptiske forelder.

Det er nyttige tips for hvordan man skal møte og undersøke barn på ulike utviklingstrinn og i forskjellig alder, også ut fra gjeldende lovverk. En rikholdig indeks gjør den til bra oppslagsverk.

Alle kapitlene vil være til nytte for barneleger i spesialisering, overleger i alle grener av pediatrien og sykepleiere i helsesøsterutdanning samt for flere i barnehabiliteringene.

Trond Markestad gir leseren mange gode kliniske råd når det gjelder avansert barnemedisin samt for fastlegen og helsestasjonslegen i den vanligste hverdagspediatrien. De innledende kapitlene om undersøkelse av barn kunne gjerne vært obligatorisk lesning i spesialistutdanningen i pediatri. Forfatteren har mange gode poenger når det gjelder klinisk undersøkelse og vurdering av barn. Bilder er bra, men hvis mulig burde han ha laget egne nettbaserte videoer for å understøtte sine poenger. Det ville mange hatt nytte av. Kanskje blir det en del av fjerde utgave?

Anbefalte artikler