Vellykket samarbeid med den malawiske legeforeningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Økt synlighet, et styrket sekretariat og etterspørsel i saker som angår leger er noen av resultatene i prosjektet som støttes av Legeforeningen.

SEKRETARIATET: Isaac Wana og Mazikosi Grace Lupeska bemanner sekretariatet. Foto: Bjørn Oscar Hoftvedt

Siden høsten 2015 har Legeforeningen vært engasjert i et treårig samarbeidsprosjekt med den malawiske legeforeningen, Society of Medical Doctors (SMD). Legeforeningen har bevilget penger til prosjektet og den ettårige evalueringen viser at prosjektet har gitt resultater. SMD er mer synlige, sekretariatet er betydelig styrket og foreningen blir etterspurt i saker som angår leger.

Hensikten med samarbeidsprosjektet er å styrke legenes faglige rolle i Malawi ved å sørge for at SMD er en arena for diskusjon av faglige og etiske spørsmål, kvalitet i helsetjenesten og legenes velferd. Foreningen skal også styrke sin rolle som et talerør for legenes sak opp mot beslutningstakere. En viktig målsetting er også at SMD skal være organisatorisk og økonomisk bærekraftig etter prosjektets slutt.

Tydeligere overfor myndighetene

Siden oppstarten av prosjektet har SMD viet mye ressurser til oppfølgingen av nyutdannede leger som ikke får turnusplass på sykehus. Konflikten med myndighetene toppet seg i oktober 2015 da 51 nyutdannede leger ikke fikk turnusplass. Samtidig var over 80 prosent av stillingene for legespesialister ubesatt. SMD samarbeidet her med Medical Doctors Union of Malawi (fagforening for leger i spesialisering i offentlige sykehus). Etter samtaler med helsedepartementet kombinert med flere oppslag i nasjonale medier, snudde myndighetene etter noen uker og alle legene fikk turnusplass. Problemet er imidlertid ikke over. Per i dag kan bare de to største sykehusene ta i mot turnuskandidater.

Styrket medlemstjeneste

Et viktig grep foreningen har gjort for å styrke kommunikasjonen med medlemmene er å opprette en ny hjemmeside (www.smdmalawi.com), og de har arrangert faglige konferanser der hovedtemaet blant annet har vært turnusplasser. De har også diskutert hvordan man skal hindre tyveri av medisiner og hva konsekvensene av utfasingen av tilbudet om spesialisering for malawiske leger i Sør-Afrika ville bli.

I begynnelsen av prosjektperioden ansatte SMD to personer i sekretariatet. Stillingene finansieres med penger fra Legeforeningen.

En av de tre indikatorene for hele prosjektperioden er at SMD skal organisere 80 prosent av legene i Malawi. Et viktig steg i dette arbeidet er et godt elektronisk medlemsregister knyttet opp mot foreningens hjemmeside. Hittil har de rekruttert 100 medlemmer. Legeforeningen har delt kunnskap om hva et medlemsregister bør inneholde.

Anbefalte artikler