Kommentar

RE: Å stirre døden i hvitøyet

Gerd Lillegaard
Interessekonflikt:  Nei

Hjertelig takk for en slående god artikkel om syn på døden. Håper den snarest blir obligatorisk i undervisningen av blivende leger og andre helsearbeidere. I min "verden" er liv og død to sider av samme sak, like usannsynlig, uforståelig og av og til like uakseptabelt - begge deler. Likevel like aktuelt for alt på jorden! Det viktigste er å sørge for at liv og død blir så godt og så lite smertefullt som mulig for alt og alle!

Published: 29.08.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media