Kommentar
RE: Olaf Bulls dikt - lest som terapeutisk samtale