Kommentar

RE: Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøk

Vilhjalmur Finsen
St Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU
Interessekonflikt:  Nei

Jeg har med interesse lest Gjøstein og medarbeideres studie (1), der de finner at å vedlegge et skrapelodd ikke øker svarprosenten ved utsendelse av spørreskjema. Jeg er imidlertid overrasket over at forfatterne i diskusjonen ikke nevner det økonomiske insentiv som er vist å virke best: cash! Forfatterne refererer til et av våre arbeider (2) der vi fant at skrapelodd ikke hadde virkning. Vi tenkte i ettertid at forklaringen kanskje kan være at mottageren i utgangspunktet blir glad for skrapeloddet, men så straks skraper det. Han vil vanligvis ikke få gevinst, og det er mulig at denne skuffelsen heller virker demotiverende enn motiverende for å fylle ut og returnere skjemaet. Forfatterne nevner ikke at vi i det samme arbeidet fant at svarprosenten økte fra 73% hos dem som hadde fått et skrapelodd til 88% ved i stedet å legge ved en 50-kroneseddel. En Cochrane gjennomgang (3) konkluderte at et pengebeløp er det beste av alle rapporterte insentiver. I Norge må imidlertid det vedlagte beløpet være ganske stort for å ha virkning. Vi fant i en annen studie (4) svarprosenter på 54 uten penger, 53 med én krone, 58 med ti kroner, og 74 med 50 kroner. Det kan med andre ord bli nokså kostbart, men er muligens regningssvarende om alternativet er å betale et firma for å ringe til dem som ikke har svart, slik det ble gjort i Gjøstein og medarbeideres studie. Gevinsten er en god svarprosent og derved bedre forskning.

Litteratur

1. Gjøstein DK, Huitfeldt A, Løberg M, Adami H-O, Garborg K, Kalager M, Bretthauer M. Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøkelse. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1082 - 7

2. Finsen V, Storeheier AH. Scratch lottery tickets are a poor incentive to respond to mailed questionnaires. BMC Med Res Methodol 2006; 6: 19. [PubMed] [CrossRef]

3. Edwards PJ, Roberts I, Clarke MJ et al. Methods to increase response to postal and electronic questionnaires. Cochrane Database Syst Rev 2009; 3: MR000008. [PubMed]

4. Finsen V. Tiltag for at øge svarprocenten ved spørgeskemaundersøgelser. Ugeskr Læger 2011; 173: 39-41.

Published: 01.08.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media