Kommentar

RE: Peroral behandling av vitamin B-mangel

Jon Haffner
Hjemme
Interessekonflikt:  Nei

Jeg beklager at jeg ikke tok med Danmark, og benyttet utdaterte tall fra Sverige. Legemiddelstatistikkene for 2015 foreligger nå, og bekrefter at når det gjelder peroral B12-behandling er vi definitivt sinkene i Skandinavia!

Vitamin B12-mangel behandles primært med cyanokobalamin i tablettform i Danmark (Betolvex tbl, Permadoze Oral) og Sverige (Behepan, Betolvex, Betolvidon). I Norge brukes Vitamin B12 injeksjon, men cyanokobalamintabletter kan fåes på registeringsfritak uten forhåndssøknad. Parenteral behandling med hydroxycobalamin brukes i Danmark (Hydroxocobalamin Alternova, Vibeden) og Sverige (Behepan inj, Hydroxocobalamin Alternova) bare når peroral behandling ikke fører frem, eller hvis pasienten spesielt ønsker det. I Norge brukes hydroxokobalamin (Vitamin B12 Depot) til all vedlikeholdsbehandling.

Ifølge salgstallene behandles 100% av pasienter med B12-mangel i Norge med injeksjon, 44%% i Danmark og 10% i Sverige. Men i Danmark selges B12-tabletter også uten resept og det forbruket inngår ikke i reseptregisterets tall. Hvis vi regner med at forbruket i Danmark er det samme som i Norge, utgjør injeksjonspreparater 29%, hvis det samme som i Sverige 14%.

Det ble solgt ialt 35 330 168 DDD til 97 467 brukere i Norge i 2015. En DDD er 20mcrg. En injeksjon inneholder 1mg, dvs 50 DDD. Salget i 2015 tilsvarer derfor 706 603 sprøyter, gjennomsnittlig 7,25 pr bruker. Hvis 90% hadde fått tabletter isteden som i Sverige, ville 635 943 sprøyter vært spart!

Det er vanskeligere å beregne bespalelsene i konsultasjoner og kroner. Hovedkostnaden ved injeksjonsbehandling ligger i konsultasjonshonorarer. Besparelsene avhenger av hvor mange konsultasjoner som spares, og hvem som setter sprøyten. Det registrerte gjennomsnittlige konsultasjonshonoraret er ifølge Legeforeningen kr 384. I Danmark anbefales to årlige kontroller, i Sverige bare en (1). Det er vanlig å sette hyppige sprøyter i initialfasen og så fortsette med B12 Depot med to eller tre måneders mellomrom, dvs 4-6 konsultasjoner årlig. Følger vi de svenske retningslinjene kan vi trolig spare 4 konsultasjoner i året for 90% av 97 467 brukere, dvs 389 868 konsultasjoner, hvilket tilsvarer 134,7millioner kroner i honorarer. Tar vi utgangspunkt i at hver bruker får 7 sprøyter med eller uten konsultasjon, blir besparelsene ennå større. Hvis sprøyten settes som en del av en vanlig konsultasjon av legen koster det ingenting. Hvis alle de sparte injeksjonene settes av medisinsk hjelpepersonell med takst kr 64 er besparelsen 36,7millioner. Den potensielle besparelse ligger derfor trolig mellom 135 og 37millioner kroner i året.

I tillegg kommer eventuelle besparelser ved sjeldnere prøvetakning. Det ville være interessant å få en kommentar til det.

Det er på tide vi får retningslinjer for behandling av B12-mangel i Norge. Jeg synes Helsedepartementet og Statens legemiddelverk bør ta tak i dette!

Litteratur

1. Västra Götalandsregionen: Regional Medicinsk Riktlinje - Läkemedel. Utredning och behandling vid B12 og/ eller folatbrist. Juni 2014-2016. epi.vgregion.se/upload/Läkemedel/MR/RMR_B12%202014.pdf (13.06.16)

Published: 13.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media