Kommentar

RE: Peroral behandling av vitamin B-mangel

frode haffner
privat praxis
Interessekonflikt:  Nei

Som norsk lege bosatt i Danmark er jeg overrasket over at praksis i Danmark ikke er mere utførlig beskrevet i artikkel i Tidsskriftet nr. om peroral behandling av vitamin B-mangel. Jeg kan bekrefte at B12-tabletter kan kjøpes uten resept i Danmark, og at en stor del av de som bruker B12, inklusive meg selv, benytter seg av dette. Jeg etterlyser også oppdaterte tall. I innlegget sammenlignes norske tall fra 2014 med svensk praksis i 2000, men det er vel skjedd mye siden det? Det ville også være av interesse å få en vurdering av hva det koster Norge å fortsette med parenteral behandling. Jeg vil anta at tablettbehandling vil kunne frigjøre både lege- og økonomiske resurser.

I Danmark anbefales injeksjon til full remisjon, deretter vedlikeholdsbehandling med fastende1 mg oral dgl. Kontroll hvert halve år.

Published: 10.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media