Kommentar

RE: Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med

Erik Hjelmås
NTNU
Interessekonflikt:  Ja

NAFKAM fullførte analysen av innrapporterte LP-behandlinger i forbindelse med med ME 28. okt 2015 (1) som bør nevnes i denne sammenheng.

Litteratur

1. B. Baumgarten-Austrheim, A. Salamonsen, V. Fønnebø. Gjennomgang av diagnosekriterier for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) Evaluering av pasientrapporterte positive og negative forløp knyttet til bruk av Lightning Process (LP) blant pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Okt 2015. https://uit.no/Content/438335/Rapport-til-HDIR-fra-NAFKAM-om-CFS-ME-LP….

Published: 16.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media