Kommentar

RE: «Exercise is medicine!»

Cesare Squillace
Hamar - Stange
Interessekonflikt:  Ja

Det er behov for å involvere trenere, slik man gjør i USA og Australia, hvor "Exercise is Medicine" også!

Det blir viktig i framtiden for helsepersonell å samarbeide med idrettpedagoger!

Published: 06.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media