Kommentar

RE: Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?

Odd Gunnar Paulsen
Interessekonflikt:  Nei

Jeg ønsker å imøtegå påstanden om at nytten av eventuelt keisersnitt ikke er dokumentert. Som forfatterne selv antyder medfører tilbakeholdenheten med sectio også til manglende overvåkning. Fra normale fødsler vet vi at med manglende overvåkning av foster og mulighet for sectio på føtal indikasjon vil flere barn dø under fødsel. Det er ingen grunn til å anta at dette forholder seg annerledes ved trisomi 13 og trisomi 18. Litteraturen antyder det motsatte (1). Vi vet ikke hvordan det går med dem etterpå, det avhenger av barnets faktiske tilstand (som er vanskelig å bedømme prenatalt) og tiltak som settes i gang.

Litteratur

1. Nagase H, Ishikawa H, Toyoshima K et al. Fetal outcome of trisomy 18 diagnosed after 22 weeks of gestation: Experience of 123 cases at a single perinatal center. Congenit Anom (Kyoto). 2016 Jan;56(1):35-40

Published: 03.05.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media