Global bruk av opioider mot smerter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruken av smertestillende medikamenter som inneholder opioider, har økt på verdensbasis, men i mange land er bruken for lav.

  Forbruket av smertestillende medikamenter som inneholder opioider i 106 land, tilsvarende 75 % av verdens befolkning, er nylig kartlagt (1).

  Fra perioden 2001 – 03 til perioden 2011 – 13 ble antall definerte daglige doser (DDD) av opioider per million innbyggere mer enn doblet globalt. I Latin-Amerika og Midtøsten økte opioidbruken noe, mens forbruket i Afrika og Sørøst-Asia var svært lavt i begge periodene, til tross for at mange av disse landene har høy forekomst av kreft i palliativ fase og aids, der opioider kan være nyttig. Landene i Nord-Amerika, Vest-Europa og Oseania, med bare rundt 15 % av verdens befolkning, står fortsatt for 95,7 % av opioidbruken på verdensbasis. I Norge ble forbruket mer enn doblet til omtrent samme nivå som i Sverige og Island, men til bare halvparten av hva det var i Danmark. USA hadde klart høyest forbruk i begge periodene, med en dobling til over 40 000 definerte daglige doser.

  I Latin-Amerika, Afrika, Asia og Øst-Europa er forbruket i mange land fortsatt under 100 definerte daglige doser per million innbyggere og har endret seg i liten grad. I en del østeuropeiske land med lavt forbruk av opioider er bruken av antibiotika høy (2).

  Forfatterne av studien mener at mangel på kunnskap blant helsepersonell, frykt for avhengighet, lavt inntektsnivå og importbegrensninger bidrar til liten bruk av opioider.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media