MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Psykiater Jan Munthe-Kaas døde13. januar 2016 etter lang tids sykdom. Han ble 82 år gammel.

  Han tok eksamen artium ved Kongsberg gymnas i 1950 og sin medisinske utdanning i Heidelberg, hvor han ble cand.med. i 1960. Etter turnustjeneste arbeidet han i åtte år som distriktslege i Lofoten. Etter et kort opphold i Sverige tiltrådte han som stadslege i Kongsberg i 1971, en stilling han hadde til 1978.

  Psykiatrisk spesialistutdanning tok han ved Modum Bads nervesanatorium og Åsgård sykehus i Tromsø. Dette var i en tid hvor psykiatrien var i sterk utvikling, bl.a. med større søkelys på borderline personlighetsforstyrrelser. Munthe-Kaas ble særlig begeistret for den psykodynamiske tilnærmingen overfor disse pasientene. Han drev psykiatripraksis i Kongsberg fra 1982 til 2004, og der ble etter hvert kvalifisert psykoterapeutisk behandling et tilbud til ulike pasientgrupper.

  I 1984/85 utdannet han seg ved Institutt for psykoterapi og var medlem der i over 25 år. Han fordypet seg videre i interpersonlig og relasjonell psykoanalyse. I 1989 ble han godkjent psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi i Den norske legeforening. Han var den eneste praktiserende psykiateren i Kongsberg. Det ble viktig å bevare og utvikle det psykoterapeutiske rommet innenfor denne rammen, bl.a. ved å la de fleste pasientene ligge på benk, altså den «klassiske» psykoanalytiske posisjonen.

  Han ble høyt respektert av sine pasienter, og han var svært dedikert til oppgaven som psykoterapeut. Han pleiet nær kontakt med andre psykodynamisk orienterte leger og psykologer, særlig blant kollegene ved Institutt for psykoterapi. Som kliniker var Munthe-Kaas preget av en evne til å tenke nytt om pasientens tilstand og behandlingsbehov. Som kollega fremsto han som trygg og godt integrert, med et stillfarende og behagelig vesen. Han opptrådte vennlig, men bestemt i faglige sammenhenger, og var en mann som ble lyttet til.

  Han var glad i klassisk musikk og likte å spille piano. Før han bestemte seg for å bli lege hadde han også vurdert å satse på musikk som levevei. De to store interessene han hadde i sitt liv, er blitt ivaretatt og ført videre av hans barn: Sønnen er kantor, og begge døtrene er leger.

  Ved Jan Munthe-Kaas’ bortgang er en av de viktige representantene for distriktspsykoterapien gått bort. Han vil bli savnet som lege, psykoterapeut, kollega og venn, men i første rekke går våre tanker og medfølelse til hans kone Gunvor og nærmeste familie.

  For kolleger ved Institutt for psykoterapi

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media