Legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet

Gabrielle Katrine Welle-Strand Om forfatteren
Artikkel

Amming påvirker forekomst og varighet av abstinenser hos nyfødte hvor mødrene får legemiddelassistert rehabilitering, mens nedtrapping av legemiddeldosering ikke gjør det.

Gabrielle Katrine Welle-Strand. Foto: Trond Berget

Mellom 30 og 50 barn blir årlig født i Norge av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Legemiddelassistert rehabilitering har internasjonalt i mange år vært vurdert som den beste behandlingen for opioidavhengige gravide. I Norge har temaet vært gjenstand for debatt i fagmiljøene, på Stortinget og i mediene.

Vår forskning har basert seg på intervjuer med 139 kvinner som har fått 161 barn mens de har fått legemiddelassistert rehabilitering fra 1996 til 2009. I tillegg har vi innhentet informasjon og epikriser fra fastleger og nyfødtavdelinger.

Funnene viste at nyfødte som hadde vært eksponert for buprenorfin i svangerskapet, hadde bedre vekstparametere enn nyfødte eksponert for metadon. Det var ingen forskjell når det gjaldt forekomst eller varighet av neonatalt abstinenssyndrom mellom legemidlene. 60 % prosent av de nyfødte trengte morfinnedtrapping i gjennomsnittlig én måned. 77 % av kvinnene ammet etter fødselen, og amming var assosiert med sjeldnere forekomst og kortere varighet av neonatalt abstinenssyndrom. 60 % av kvinnene prøvde å trappe ned legemiddeldoseringen i svangerskapet, men kun to kvinner trappet helt ned. Det ble ikke funnet forskjeller i forekomst eller varighet av neonatalt abstinenssyndrom mellom nyfødte grupper der kvinnene henholdsvis hadde trappet kraftig ned på legemiddeldoseringen, noe mindre ned eller gruppen som hadde stabil eller økt legemiddeldose gjennom svangerskapet. Metadoneksponerte nyfødte av mødre som trappet kraftig ned i svangerskapet, hadde økt fødselsvekt.

Disputas

Gabrielle Katrine Welle-Strand disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 30.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes.

Anbefalte artikler