Kommentar
RE: Risikojustering ved måling av predikert dødelighet ett