Kommentar
RE: Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet