Kommentar
RE: Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?