Kommentar

RE: Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?

Jens Petter Gitlesen
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Interessekonflikt:  Ja

Kan hende fokuset er for sterkt knyttet til diagnose i stedet for barnets tilstand. En utelukkende diagnosebasert vurdering er diskriminerende, i strid med konvensjonen om rettighetene til mennesker med utviklingshemning og i strid med barnekonvensjonen, i det minste fra det tidspunktet barnet er født.

Published: 28.04.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media