Kommentert artikkel
Kommentar

RE: Antidietten

Mats Elias Meguenni
Interessekonflikt:  Nei

Viestad etterspør mer interesse fra legene. Illustrativt nok er det så langt kun n student som har kommentert som representant for legestanden.

Men, lav-FODMAP er medisinsk behandling (som bemerket i hver eneste kommentar), og jeg har selv fått gode resultat hos pasienter med uspesifikke plager med magen og hos de med relevant etablert mage-tarm-sykdom.

Published: 21.04.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media