Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Kvinner med svangerskapsdiabetes som ammer, reduserer risikoen for å utvikle type 2-diabetes sammenliknet med dem som ikke ammer, viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: AGE/Scanpix

Amming gir en rekke helsefordeler for både mor og barn. Det er kjent at amming påvirker glukosemetabolismen i morens kropp, men hvorvidt det har en forebyggende effekt på utvikling av type 2-diabetes hos kvinner med svangerskapsdiabetes har vært usikkert.

Over 1 000 kvinner med svangerskapsdiabetes ble fulgt i to år i en prospektiv kohortstudie (1). 11,8 % av dem utviklet type 2-diabetes. Det var en gradert, invers sammenheng mellom hvor lenge kvinnen ammet og risiko for diabetesutvikling: Kvinner som ammet i 2 – 5, 5 – 10 og over 10 måneder hadde en risiko for å få type 2-diabetes på henholdsvis 0,55, 0,50 og 0,43 i forhold til dem som ammet i 0 – 2 måneder. I tillegg var risikoen lavere jo mindre moren brukte morsmelkerstatning.

– Funnene slutter seg til en økende rekke dokumenterte helsefordeler for kvinner som har ammet, sier Gro Nylander, tidligere overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming. – Studien har stor relevans for norske forhold, ettersom de fleste norske mødre ammer. På grunn av helsefordelene for mor og barn er det i dag ikke etisk mulig å gjøre randomiserte studier om amming, så nærmere sannheten enn dette kommer man neppe, sier hun.

Anbefalte artikler