Re: Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med Lightning Process

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Siste refererte brukerundersøkelse burde ikke vært tillatt i denne artikkelen (1). Her refereres det altså til en brukerundersøkelse gjort på alle deltagere av et kurs, uten noen spesifikasjoner angående diagnoser. Dette ville kanskje vært greit foruten om at artikkelen handler om ME/CFS og gir dermed inntrykk av at alle deltagende på undersøkelsen hadde ME/CFS.

  Dersom brukerundersøkelser skal brukes som «hypotesedannende» burde da også brukerundersøkelsen fra ME-foreningen tas med, som viser et ganske annet bildet enn det som vises her (2). I denne ganske omfattende rapporten, kan det leses på s. 23 at det har vært få av foreningens medlemmer som har tatt kurset som har hatt forbedring, mange opplevde ingen bedring, og mange ble verre.

  Det bør også komme tydeligere frem at førsteforfatter har en klar interessekonflikt i dette, da hun livnærer seg av dette programmet. Dette er informasjon som er ganske bortgjemt. Slike finansielle interessekonflikter er essensielle for å forstå konteksten slike tekster er skrevet i. Med denne informasjonen, og undersøkelsen fra Norges ME-forening, blir informasjonen i artikkelen ganske annerledes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media