Re: Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med Lightning Process

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelforfatterne ønsker mer forskning på Lightning Process blant annet ut fra lovende resultater fra en spørreundersøkelse. De omtaler ikke en spørreundersøkelse som viser at metoden også kan føre til forverring (1). Når førsteforfatteren selv selger metoden, kan det være fristende å droppe slike henvisninger. At fagpersonene som er medforfattere ikke vil nyansere, er imidlertid overraskende.

  Lightning Process er utviklet av briten Phil Parker for over 15 år siden. Ifølge nettsidene hans i 2009 er Parker «one of the foremost Hypnotherapists, Executive Coaches, Master Practitioners of NLP, Osteopaths and Healers» (2). Etter en rekke positive medieoppslag i Norge om metoden, var det på et tidspunkt registrert over 40 instruktører i Norge i følge Parkers nettside. Enkelte tjente mye penger på metoden. Kun Storbritannia hadde flere. I resten av verden fantes det fem stykker. Debatten er altså i stor grad et særnorsk fenomen.

  En rekke udokumenterte metoder ligner på Lightning Process – for eksempel Mickel Therapy, Reverse Therapy, Amygdala Retraining og nevrolingvistisk programmering som Lightning Process i stor grad baserer seg på. Alle er fremmet som løsningen for en rekke lidelser. Men kun Lightning Process får oppmerksomhet fra det norske medisinske miljøet.

  Ifølge Parkers bok An Introduction to the Lightning Process: The Complete Strategy for Success kan Lightning Process hjelpe med rusavhengighet, angst, tvangslidelser, depresjon, søvnproblemer, sceneskrekk, røyking, vektproblemer, ryggproblemer, eksem, migrene, psoriasis, ME med mer (3). Han skriver også at Lightning Process har hjulpet «popstjerner å lage albumene de alltid har drømt om» og «aksjehandlere til å doble sin profitt». Han hevder 90 % oppnår resultatene de ønsker, og de resterende «er de som ikke bruker treningsprogrammet på den måten det er laget for å virke».

  Ut fra påstandene vil dette være en ekstremt effektiv kur mot depresjon, noe som rammer millioner av mennesker. Men få argumenterer for å bruke Lightning Process som behandling mot depresjon.

  Parker viser også til oppsiktsvekkende pilotresultater ved bruk av Lightning Process for pasienter med multippel sklerose (4). Resultatene er basert på selvrapportering fra pasientene. Lightning Process stresser betydningen av at pasientene ikke må fokusere på symptomer. Et åpenbart spørsmål er om det påvirker hvordan folk svarer på spørreskjemaer.

  Kontrollerte studier bør inkludere flere pasientgrupper ettersom praktikerne hevder det hjelper for en rekke lidelser. Vil en eventuell effekt gjelde på tvers av forskjellige sykdommer? Hvis det er tilfellet, vil nok debatten om bruk av Lightning Process bli langt mer nyansert enn den har vært på ME-feltet. Det er flott om det finnes en vidunderkur for alt fra depresjon til ME og MS. Men fram til det er bevist, har medisinsk historie vist at man skal ha et skeptisk sinn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media