G. Huby svarer:

Guro Huby Om forfatteren
Artikkel

Mange takk for svar! Under «fritt behandlingsvalg» på helsenorge.no ser det ut til at ventetiden for vurdering av hallux valgus varierer fra 2 til 100 uker, med 18 behandlingssteder med ventetid på over 18 uker (1). Som du antyder, ser det ikke ut til at private utøvere har mye korte ventetider enn offentlige. Jeg kunne ha fått behandling av en offentlig utøver med en helt akseptabel ventetid og innen rimelig rekkevidde.

Litteratur viser at «fritt valg» ytterst sjelden skjer ved at pasienter sitter alene og grubler over komparativ evidens om kvalitet og resultater hos ulike utøvere, og så etter nøye vurdering ber om henvisning på det grunnlaget. I mitt tilfelle var det min fastlege som valgte, ikke jeg (2). Fastleger har en meget viktig rolle når det gjelder «fritt valg» der valg foreligger. I tillegg til råd fra helsepersonale de kjenner og stoler på, bruker pasienter også egen erfaring og råd og informasjon fra kjente hvis de skal velge tjenester. Evidens antyder videre at pasienter kan være for «fritt valg» i teorien, men når det kommer til stykket velger de helst den nærmeste offentlige tjeneste såframt denne ikke har et spesielt dårlig rykte, pasienter og deres kjente ikke har spesielt dårlige erfaringer eller inngrepet det dreier seg om er av meget spesiell art. Til sist er det sjelden at utøvere konkurrerer seg imellom for å tiltrekke pasienter, men at de deler markedet mellom seg.

Helsenorge.no viser at variasjonen i ventetider på hallux valgus vurdering er utrolig stor. Med liten grad av konkurranse tjenester imellom er det lite sannsynlig at de med høye ventelister vil tvinges bort og ventetiden jevnes ut mot et akseptabelt nivå over hele linjen. Pasienter ser ut til å ville ha tjenester av god kvalitet i nærområder. Konkurranseutsetting krever mye ressurser. Hvorfor ikke bruke ressursene på å sørge for at pasienter, som er skattebetalere og dermed betaler for tjenestene, får det det vi helst vil velge: et oversiktlig antall gode og integrerte tjenester i nærområdet, med rimelige ventetider? Og der gode tjenester med rimelige ventetider er tilgjengelige for alle, ikke bare dem med ressurser til å holde alle bitene på plass.

Anbefalte artikler