Protesterer mot tap av rettigheter

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

I desember 2015 kom Arbeidsretten frem til at gravide leger ikke har rett til vaktfritak i siste trimester. Avgjørelsen har fått yngre leger til å reagere.

I TOG FOR VAKTFRITAK: Gravide legers rettigheter ikke tas nok på alvor i norske sykehus. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress

Arbeidsrettens dom innebærer at gravide leger må komme med dokumentasjon for å slippe harde nattevakter. Styremedlem i Yngre legers forening, Clara Bratholm, skrev på NRK Ytring i januar at dommen «er et klart tilbakesteg for gravide leger, men også for likestillingen generelt. Er dette starten på en innstramming av gravides rettigheter?»

Spekters direktør Anne-Kari Bratten svarte Bratholm at «både legers og andre arbeidstakeres rett til tilrettelagt arbeid under svangerskapet er godt ivaretatt i lov- og avtaleverk».

– En høygravid sykehuslege skal slippe å ha vaktarbeid. Vaktfritak skal være en rett hun har, sa tillitsvalgt ved Haugesund sykehus, Marie Bjørbak Alnæs i en appell i Tromsø 8. mars.

Under parolen «Vaktfritaket tilbake for gravide leger» møtte over 30 yngre leger opp på kvinnedagen.

Tas ikke på alvor

– Mange opplever at gravide legers rettigheter ikke tas nok på alvor i norske sykehus. Vaktfritak er bare én av sakene. Oppmøtet i Tromsø viser at denne saken vekker stort engasjement, sier leder for Yngre legers forening Christer Mjåset.

– Likestillingsarbeidet i helsevesenet har kommet langt, men ikke langt nok. Det er mange gravide leger der ute som ønsker å jobbe. Det skal ikke være slik som nå, at man blir nødt til å be om sykmelding fordi arbeidsgiver ikke tilrettelegger godt nok, sa Bjørbak Alnæs og la til at kampen mot en arbeidsgiverside som åpenbart mangler innsikt må fortsette.

Med twitter-kampanjen #velkommenpåvakt oppfordrer yngre leger arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Bratten til å være med på nattevakt for å se hvor hardt dette er.

– Spekter mener det ikke er et problem at sykehuslegene ikke har automatisk rett til vaktfritak de siste månedene av svangerskapet. Vi oppfordrer på ny Bratten til å reise seg fra skrivebordet og bli med på disse vaktene. Slik kan hun selv oppleve hva det er hun forventer at høygravide leger skal utsettes for, sa Bjørbak Alnæs.

Anbefalte artikler