En klar bedring for privatpraktiserende leger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har valgt å øke ordningens pensjonsytelser vesentlig fra 1.1. 2016

BEDRE PENSJON: En klar bedring for privatpraktiserende leger, sier Hans Kristian Bakke. Foto: Ellen Juul Andersen

Årsaken er at prognosene som har ligget til grunn for å forutsi uførehyppighet blant leger, har ligget klart høyere enn den faktiske uførheten. SOPs fremtidige forpliktelser er derfor justert ned med ca. 380 millioner kroner.

– Dette har gitt SOP anledning til også å styrke alderspensjonen, sier styreleder Hans Kristian Bakke.

Uførepensjonen fra SOP økte betraktelig gjennom vedtektsendringen i 2015. I tillegg kommer årets ekstraordinære regulering også uførepensjonistene til gode.

– Dette er spesielt viktig for de yngre medlemmene, sier Bakke og legger til at det i år var en særskilt mulighet for regulering av ytelsene i SOP fordi de nettopp har fått justert ned forpliktelsene.

– En kan ikke regne med at reguleringen blir like høy fremover, understreker han.

Sterkere prosentvis økning

Den såkalte pensjonsreferansen som SOPs pensjonsytelser beregnes ut fra, er for 2016 satt til 83 500 kroner mot 77 000 kroner foregående år. For medlemmer som kun mottar pensjon fra SOP uten samordning med tjenestepensjon, innebærer dette en økning på 8,4 % fra nivået i 2015. Medlemmer som har rett til tjenestepensjonen som SOP samordner med, vil oppleve at nettopensjonen fra SOP har en sterkere prosentvis økning enn tjenestepensjonen. Det har sammenheng med at pensjonene som SOP samordner, er regulert med adskillig lavere prosentsats.

Bakke sier at det har vært en målsetting for styret å søke å bedre SOPs alderspensjon og dermed prøve å redusere noe av gapet mellom sykehuslegenes pensjon og SOPs pensjon.

Bruk SOPs pensjonskalkulator

– Jeg minner gjerne om at medlemmer med fordel kan benytte pensjonskalkulatoren. Denne ligger på SOPs hjemmesider www.sop.no. Den anbefales for å få innblikk i hvordan ulike valgalternativer vil slå ut for hvert enkelt medlem, særlig med tanke på samordning med tjenestepensjoner, sier Bakke.

Anbefalte artikler