For mange dødfødsler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antall dødfødsler i verden har gått ned de siste 15 årene, men det er fortsatt store geografiske forskjeller.

  Illustrasjonsfoto: Corbis/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Corbis/NTB scanpix

  I en systematisk analyse av dødfødselsrater fra 157 land er utviklingen i og fordelingen av dødfødsler mellom regioner undersøkt (1). En dødfødsel ble definert som en fødsel etter minst 28 ukers svangerskap der barnet ikke viste noen tegn til liv ved fødselen.

  Den globale forekomsten av dødfødsler i 2015 var på 18,4 per 1 000 fødsler, noe som er en nedgang på rundt 25 % siden 2000. Det var svært store forskjeller mellom ulike regioner, idet nesten åtte av ti dødfødsler skjer i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara. I seks vesteuropeiske land ble det estimert at man kom til å nå en forekomst på < 2 dødfødsler per 1 000 fødsler i 2015, mens Pakistan og 13 afrikanske land sør for Sahara hadde en estimert forekomst på > 30 dødfødsler per 1 000 fødsler. I de samme landene har det vært en minimal endring i dødfødselsratene de siste 15 årene.

  Den globale nedgangen i dødfødsler har gått saktere enn tilsvarende nedgang i mødre- og barnedødelighet. Landene med høyest forekomst av dødfødsler som kunne vært unngått ved bedre fødselsomsorg, er de landene der kvaliteten på dødfødselsregistreringen er dårligst. Innsatsen for å bedre fødselsomsorgen i lavinntektslandene i Asia og Afrika må bli bedre for at man skal kunne forebygge dødfødsler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media