Kommentar

RE: Tynt grunnlag for å endre mål for blodtrykksbehandlin

Eldar Solum
Interessekonflikt:  Nei

At man kommer med livsstilsråd til personer med systoliks BT i området 120-140 er riktig, for eksempel regelmessig mosjon, livsvaner, kosthold, vektreduksjon og stressforebyggelse. Dette gjelder yngre og middelaldrende. Å behandle slike medikamentelt vil øke risikoen for overbehandling og bivirkninger og øke sjansen for uhell og skader for eksempel balansesvikt m.m., særlig hos eldre.Det er naturlige variasjoner innen også blodtrykk, noe vi eldre leger har "levd med" i en epoke der gjennomsnittsalderen i befolkningen har økt med nesten 10 år. "Don't change a winning team". Neste helseløft i Norge må være å berge liv og helse hos flere ungdommer.

Published: 10.03.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media