Kommentar

RE: På krykker over isen - hvorfor fritt valg ikke er løsn

Wender Figved
Bærum sykehus
Interessekonflikt:  Nei

Flott kommentar. Det er en myte i samfunnet om kortere ventetider i det private. På Helsenorge.no finner man raskt ut at det aller meste av ortopedisk kirurgi nesten ikke har ventetider. I hvert fall dagkirurgiske inngrep og protesekirurgi. Med røntgen under samme tak og så videre. Jeg synes det er fint at du skiftet fastlege. Vedkommende virket ikke spesielt godt orientert om tilbudene du burde fått. Fire uker matcher de fleste sykehus.

Published: 11.03.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media