Kommentar
RE: Mannlige pasienter i et kjønnsperspektiv