Kommentert artikkel
Kommentar

RE: Antidietten

Mette Lund Larsen
Ernæringsklinikken
Interessekonflikt:  Nei

Mange lever med skjulte lidelser uten å få hjelp. Denne holdningen som her kommer fram fra Viestad m.fl. er med og bidrar til at det blir enda vanskeligere å få hjelp. Beklageligvis har temaet "matintoleranse" og terapeutisk bruk av kosthold særdeles liten plass i medisinstudiet, noe som gjør at svært få leger har kompetanse på området.

Hvor er det blitt av Hippokrates`s læresetning: ”La din mat være din medisin, og la din medisin være din mat"? Hippokrates regnes som legekunstens far, men hans læresetning har dessverre "kokt bort i kålen"

Heldigvis er det flere leger som, av egen interesse, har brukt mange år av sin legevirksomhet til å sette seg inn i dette kompliserte temaet.

Flere sammenhenger blir funnet, slik som sammenhengen mellom irritabel tarm og mat med lav fodmap. At uskolerte "forståsegpåere" skal latterliggjøre folk som faktisk bruker en stor del av sitt liv til å hjelpe disse som ellers ikke får hjelp, eller enkeltpersoner som av egen interesse har funnet ut at de har det bedre uten en eller annen matvare, blir utrolig respektløst.

Takk og pris at vi har leger som tør gå sine egne veier og gå i dybden av dette temaet som Fedon Lindberg, Erik Hexeberg, Berit Nordstrand, Arnold Berstad eller K. L. Reichelt, bare for å nevne noen. De har bidratt til at tusenvis har fått en bedre hverdag ved hjelp av kostendring. At ingen diett virker i lengden er det største tøyset jeg har hørt. Denne undersøkelsen er det mange som kan motbevise.

Med denne holdningen blir uvitenhet og arroganse et hinder for at flere får hjelp, så tenk dere om neste gang dere møter noen som av en eller annen grunn velger å utelate noe fra kosten. De vet sannsynligvis mye mer om kosthold og deres egen helse enn det dere vet. Vær takknemlige for at dere kan spise hva som helst uten å få noen negative reaksjoner, men vis for guds skyld respekt for at ikke alle er like heldige som dere.

Published: 22.03.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media