()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Normalvektige med mye fett rundt midjen har større risiko for hjerte- og karsykdommer enn normal-vektige med lite bukfett, ifølge ny studie.

  Illustrasjonsfoto: Thinkstock
  Illustrasjonsfoto: Thinkstock

  Kroppsmasseindeks alene sier lite om risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdom. Flere studier har vist at fordelingen av kroppsfettet er viktig. Mål som midjeomkrets og midje-hofte-ratio brukes i økende grad for å vurdere slik risiko.

  I en amerikansk studie (1) fylte flere enn 15 000 voksne ut et spørreskjema og ble undersøkt klinisk. Midje-hofte-ratio ble brukt som mål på mengden bukfett. Pasientene ble gjennomsnittlig fulgt i 14,3 år. Totaldødeligheten var høyere hos dem med høy midje-hofte-ratio og normal kroppsmasseindeks enn hos dem med normal midje-hofte-ratio og samme kroppsmasseindeks. Menn med en kroppsmasseindeks på 22 kg/m² og høy midje-hofte-ratio hadde 1,87 ganger høyere dødelighet (95 % KI 1,53 – 2,29) enn menn med en kroppsmasseindeks på 22 kg/m2 og normal midje-hofte-ratio. Tilsvarende risiko hos kvinner var på 1,48 (95 % KI 1,35 – 1,62).

  – At høy midje-hofte-ratio hos normalvektige kan være assosiert med økt risiko for prematur død, understøtter forskning som har vist at bukfett er farligere enn underhudsfett på rumpe og lår, sier Jøran Hjelmesæth, som er professor ved Universitetet i Oslo. – Seleksjonsskjevhet og invers kausalitet kan imidlertid ikke utelukkes, sier han.

  – Hovedresultatet i studien er basert på forfatternes egne definisjoner av sentral fedme, og disse er ikke i tråd med internasjonale retningslinjer. Midjens omkrets ble heller ikke målt i henhold til anerkjente kriterier. Disse svakhetene gjør at resultatene ikke kan generaliseres eller implementeres i klinisk praksis, sier Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media