Sier ja til e-sigaretter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at det skal bli lovlig å kjøpe og selge e-sigaretter i Norge, men ønsker et forbud for de unge.

  RØYKESLUTT: Det er fremdeles lite kunnskap om effekten av å bruke e-sigaretter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  RØYKESLUTT: Det er fremdeles lite kunnskap om effekten av å bruke e-sigaretter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Legeforeningen er i utgangspunktet kritiske til at det åpnes opp for salg av enda flere tobakksprodukter, men ser at e-sigaretter vil kunne hjelpe flere til å slutte å røyke.

  – Dersom dagens storrøykere bytter ut røyken med e-sigaretter, vil det ha en betydelig helsegevinst for mange, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

  Bekymret for ungdommen

  Bekymret for ungdommen

  Hermansen er imidlertid bekymret for om man nå introduserer e-sigaretter til personer som aldri har røykt før, og spesielt til unge mennesker. Legeforeningen forslår derfor at det innføres forbud mot salg av e-sigaretter for de som er født etter 2000, slik man har foreslått for andre tobakksprodukter.

  – Det vil hindre at dagens unge begynner med e-sigaretter, og bygger opp under ambisjonen vår om en tobakksfri generasjon og et tobakksfritt samfunn, sier presidenten.

  Det er også knyttet usikkerhet til om innføring av e-sigaretter vil kunne bidra til at røyking blir «normalisert» igjen. I tillegg frykter flere at nikotinavhengighet knyttet til e-sigaretter vil gjøre veien kort til å tradisjonell røyk, slik man har sett ved bruk av snus.

  – Vi har fremdeles lite kunnskap på effektene av å bruke e-sigaretter, men også hva det har å si på synet på røyking. Vi ber derfor departementet om å følge nøye med på utviklingen, sier Hermansen.

  Sidestilles med tobakksprodukter

  Sidestilles med tobakksprodukter

  Legeforeningen foreslår at departementet utreder overføring av e-sigaretter med nikotin til legemiddellisten slik at det kan skrives på resept. Det vil sikre at produktet kun brukes ved røkeavvenning.

  Helseminister Bent Høie foreslår at e-sigaretter innlemmes i tobaksskadeloven, som vil innebære at e-sigaretter behandles på samme måte som sigaretter og snus. Helsedepartementet foreslår nøytrale pakninger utstyrt med en helseadvarsel, og at de skal være skjult bak skap i butikker og kiosker. Dette innebærer at man ikke kan røyke e-sigaretter inne på restauranter og barer.

  – Dette vil gjøre folk oppmerksomme på at e-sigaretter ikke er helt uskadelige produkter – som er et svært viktig signal, sier Hermansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media