Kommentar
RE: Skal feber hos intensivpasienter behandles?