Kommentar

RE: Peroral behandling av vitamin B-mangel

Jon Haffner
Interessekonflikt:  Nei

Rettelse: Beregningen av antall konsultasjoner til parenteral behandling er basert på at hver pasient får fire vitamin B12 sprøyter I året.

Det er riktigere å regne antall sprøyter som settes hvert år basert på antall definerte døgndoser (DDD). Det ble omsatt i alt 32.009.582 DDD av parenterale B12-preparater Norge i 2014 (1). En DDD er 20mcg (2), dette tilsvarer 640.191 ampuller a 1mg.

Hadde vi fulgt den samme praksis som ble brukt I Sverige i 2000 ville 73 % av disse vært erstattet med tabletter. Med andre ord: vi satte nesten en halv million unødvendige sprøyter med B12 i 2014.

Litteratur

1. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Reseptregisteret. Kobalamin. www.reseptregisteret.no (12.02.2016).

2. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC/DDD index 2016. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ (12.02.2016)

Published: 16.02.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media