Reaktivering av malaria

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilbakefall av malariasykdom kan skyldes reaktivering av parasitter fra en tidligere infeksjon. Parasittene har holdt seg i leveren siden da.

  Det er identifisert fem malariaarter som gir infeksjoner hos mennesker. To av disse artene, Plasmodium vivax og Plasmodium ovale, skiller seg ut ved at de i et utviklingsstadium omtalt som hypnozoittstadiet infiserer leveren, der de kan hvile i lengre tid før de igjen omdannes og på nytt infiserer blodet. Mange malariamedisiner virker ikke på parasitter i hypnozoittstadiet. Mennesker som er blitt behandlet for infeksjon med P. vivax eller P. ovale, kan derfor få tilbakefall av sykdommen uten å være smittet på ny.

  I en ny studie fra Papua Ny-Guinea ønsket man å vurdere i hvilken grad tilbakefall bidrar til sykdomsbyrden ved infeksjoner med P. vivax og P. ovale (1). Studien omfattet 524 barn i alderen 5 – 10 år som ble randomisert til behandling med malariamedisiner som kun virker på blodstadiet av malariaparasittene (klorokin og artemeter-lumefantrin), sammen med enten placebo eller primakin, som virker på hypnozoitter.

  Hos barna som hadde fått primakin, var risikoen for ny infeksjon med P. vivax og P. ovale i blodet innen åtte måneder redusert med henholdsvis 82 % og 69 % (hasardratio hhv. 0,18 og 0,31). Resultatene tyder på at fire av fem infeksjoner med P. vivax egentlig er tilbakefall av en tidligere infeksjon og at minst tre av fem infeksjoner med P. ovale er tilbakefall. Forskerne anbefaler at legemidler som virker på hypnozoittstadiet inkluderes i kampanjer mot disse malariaformene, for at man skal få redusert forekomsten av sykdommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media