Overvektskirurgi bedrer lavgradig inflammasjon

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er signifikant forskjell i inflammatoriske markører hos sykelig overvektige pasienter og hos normalvektige. Etter overvektskirurgi er ikke forskjellen lenger til stede.

  Torunn Kristin Nestvold. Foto: Stian Throndsen
  Torunn Kristin Nestvold. Foto: Stian Throndsen

  Sykelig overvektige pasienter er i risikogruppen for utvikling av tilleggssykdommer som diabetes mellitus type 2, hypertensjon og kardiovaskulær sykdom. Mekanismene bak utviklingen av tilleggssykdommer er ikke fullstendig kartlagt, men lavgradig inflammasjon og visceralt fettvev er assosiert med utviklingen av disse tilleggssykdommene.

  I denne prospektive studien undersøkte vi hvordan livsstilsendringer etterfulgt av overvektskirurgi påvirker markører for glukosemetabolisme, inflammasjon og koagulasjon. 134 pasienter med sykelig overvekt og 36 normalvektige pasienter ble inkludert. Pasientene med sykelig overvekt ble fulgt i ett år etter kirurgi. De 36 normalvektige pasientene inngikk som kontrollgruppe.

  Vi har vist at markører for lavgradig inflammasjon, som for eksempel hs-CRP, C3 og C4 i serum, var signifikant høyere i gruppen med sykelig overvekt ved inkludering enn i kontrollgruppen. Ett år etter kirurgi var det en signifikant reduksjon i disse markørene, og forskjellen fra de normalvektige var ikke lenger signifikant. Videre har vi sammenlignet konsentrasjonen av bakteriell DNA i forskjellige fettvevskompartmenter mellom de to gruppene. Vi fant et økende innhold av bakterielt DNA hos de sykelig overvektige jo nærmere man kom tarmen. En slik gradient var ikke til stede hos de normalvektige.

  Våre funn peker på at lavgradig inflammasjon og tarmens mikrobiota kan være sentrale faktorer i utviklingen av tilleggssykdommer hos pasienter med sykelig overvekt. Kirurgisk behandling, med påfølgende betydelig vekttap, reduserer nivået av markører for lavgradig inflammasjon.

  Disputas

  Torunn Kristin Nestvold disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 8.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er A study of changes in glucose metabolism and inflammatory markers in morbidly obese patients undergoing bariatric surgery.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media