Norske idrettsleger mottar Nordiska medicinpriset 2015

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Roald Bahr og Lars Engebretsen. Foto: Karen Christensen, Norges idrettshøgskole

Lars Engebretsen (f. 1949) og Roald Bahr (f. 1957) er tildelt Nordiska medicinpriset 2015 for sin forskning innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet – en pris de deler med professor Jón Karlsson, Göteborgs universitet, og professor Michael Kjær, Københavns universitet.

Lars Engebretsen er ortopedisk og idrettstraumatologisk konsulent ved Olympiatoppens helseavdeling. Han er også professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og overlege ved Ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Dessuten er han medleder og professor II ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Engebretsen har doktorgrad i ortopedisk kirurgi. Fra 2007 har han vært ansvarlig for medisinsk forskning i IOC og medlem av IOCs medisinske komité.

Roald Bahr er sjeflege og leder for Olympiatoppens helseavdeling. Han er professor i idrettsmedisin og leder for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Bahr har doktorgrad i idrettsmedisin. Sommeren 2008 ble han valgt inn som medlem av IOCs medisinske komité.

Nordiska medicinpriset er en av Nordens største medisinske priser og deles årlig ut til forskere som belønning for fremragende vitenskapelig prestasjon. Prissummen er på en million svenske kroner. Prisen er blitt utdelt siden 1998 av Ulf Nilsonnes Stiftelse i samarbeid med forsikringsselskapet Folksam. Og det er Nordens 16 medisinske fakulteter som nominerer kandidater til prisen.

Anbefalte artikler