Hjerneforandringer ved borderline personlighetsforstyrrelse

Erlend Bøen Om forfatteren

Relasjonsvansker hos pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse kan være knyttet til endringer i hjernens struktur.

Erlend Bøen. Foto: Anne Løfsgaard

Pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse ses hyppig i helsevesenet. Likevel er mange aspekter ved lidelsen uavklart, ikke minst gjelder det nevrobiologiske forhold.

I mitt doktorarbeid undersøkte vi hjernemorfologien hos kvinnelige pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse ved hjelp av MR-bilder. Sammenlignet med kontrollpersoner hadde pasientene redusert hjernebarktykkelse i områder som er involvert i identitetsopplevelse og sosial kognisjon (evne til å forstå egne og andres tanker, følelser og motiver). I disse områdene var det også en signifikant assosiasjon mellom hjernebarkens tykkelse og selvrapportert evne til å beskrive følelser.

Videre fant vi at pasientene hadde redusert volum av gyrus dentatus i hippocampus, der det foregår livslang nydanning av nerveceller. Påvirkning på denne nydanningen er mistenkt å kunne bidra til angst, depresjon og svart-hvitt-tenkning, som er hyppig forekommende fenomener ved tilstanden. Vi fant også at pasientenes impulsivitet, kartlagt ved hjelp av et spørreskjema, var knyttet til et ønske om å lindre negative følelser – ikke til spenningssøking.

I klinisk sammenheng bør det bemerkes at det kan tenkes at pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse har redusert evne til sosial interaksjon på et organisk grunnlag. Dette bør det tas hensyn til i kontakten med og behandlingen av pasientgruppen.

Disputas

Erlend Bøen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 25.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er Clinical and brain structural aspects of borderline personality disorder.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler