Kommentar

RE: Hva skyldes feberkramper?

Arne Westgaard
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Takk for fin oppdatering om feberkramper (1). Jeg ser at det fortsatt er omdiskutert om feber i seg selv eller rask økning i kroppstemperatur forårsaker "feberkramper" hos en umoden hjerne, samt at betegnelsen "feberkramper" kanskje er en overforenkling som tildekker de spesifikke årsakene. Jeg tenker da spesielt på at antipyretika ser ut til å ha lite effekt, og at sammenhengen med spesifikke virusinfeksjoner er så sterk. Det er i høyeste grad interessant å lese at dyrestudier viser en redusert tendens til feberkramper ved høyere nivåer av CO2 - har man vurdert om dårlig inneklima (holde vinduet lukket om natten) for å øke CO2-nivået kunne redusere faren for feberkramper, eventuelt som sekundærprofylakse?

Litteratur

1. Heuser K, Nakken KO, Sandvig I et al. Hva skyldes feberkramper? Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:36 – 8

Published: 24.01.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media