LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Det er et privilegium å jobbe med eldre, men for å kunne gjøre en god jobb, trenger sykehjemsleger et godt kollegialt samarbeid

De ensomme legene

Ikke bare klamydia

Mikrobene Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum overføres ved seksuell kontakt og kan gi urogenitale infeksjoner. De to mikrobene ble påvist i henholdsvis 3,6 % og 18 % av rundt 4 600 urinprøver innsendt til Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg for påvisning av Chlamydia trachomatis. U. urealyticum antas i hovedsak å være apatogen.

Forekomst av M. genitalium og U. urealyticum i urin testet for C. trachomatis

Arvelig ciliesykdom i luftveiene

Primær ciliedyskinesi er en sjelden, recessivt arvelig sykdom som gir stagnasjon av slim i øvre og nedre luftveier hos barn, med påfølgende infeksjoner og bronkiektasier. Tidlig kronisk våt hoste som ikke blir bedre av antibiotika er vanlig, men diagnosen stilles ofte sent og etter at varig luftveisskade har oppstått.

Primær ciliedyskinesi

Epilepsi og død

Anfallsrelatert dødsfall ved epilepsi kan inntreffe plutselig og uventet. Særlig utsatt er unge voksne med langvarig sykdom og hyppige anfall. Ofte inntrer dødsfallene i forbindelse med et nattlig generalisert tonisk-klonisk krampeanfall. Rundt 30 personer i Norge antas å rammes hvert år.

Plutselig, uventet epilepsirelatert død

Om risiko, beslutninger og allmennmedisinsk forskning

«Vi mangler infrastruktur for å bedrive allmennmedisinsk forskning i stor skala», sier Peder Halvorsen, som er fastlege i Alta og professor i allmennmedisin i Tromsø. Han forsker i hvordan leger og pasienter vurderer risiko og tar beslutninger, men interesserer seg også for orgelspill og rockemusikk.

Kontrollert risikotaker

Anbefalte artikler