Nødvendig bok om rettspsykiatri blant barn og ungdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Snoek, Jannike Engelstad

  Mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet

  225 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 229

  ISBN 978-82-15-02382- 3

  Forfatteren er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri med ungdomspsykiatri som spesialområde, og mangeårig medlem av Den rettsmedisinske kommisjon som vurderer sakkyndigerklæringer i strafferetten. Boken hun nå har utgitt, omhandler, som den første i sitt slag, hele spekteret av rettsområder som barn og ungdom med mentale problemer og atferdsforstyrrelser kan møte på: barnevernloven, psykisk helsevernloven og strafferetten.

  De fire hoveddelene omhandler rettspsykiatri og sakkyndighet, utvikling og utviklingsforstyrrelser, barn og psykisk helsevern og barn i strafferetten. Aktuelle tilstandsbilder, som tilknytnings- og utviklingsteori samt skyldevne er med. Lover, rettspraksis og gjeldende rettsregler er oppdatert.

  Boken er velskrevet – selv komplisert jus og tilregnelighetsregler som ikke alltid er så lett tilgjengelig for helsefagarbeidere, blir godt forklart. Teksten aktualiseres gjennom flere kasuistikker, og kriminalstatistikk innhentet for mindreårige synliggjør forekomst og problemområder. I et appendiks redegjør forfatteren for rettspsykiatrisk praksis og videreutdanning, krav til attester og ulike kartleggingsverktøy for mindreårige lovbrytere.

  For de som ønsker å orientere seg i fagfeltet og gjøre sakkyndigoppdrag for mindreårige, vil boken være en nyttig guide, men mer spesifikk litteratur og fordypning i tillegg er nødvendig. Den er godt egnet som fagbok for grunnutdanningen og for spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri og psykologi, i tillegg til andre studenter og fagprofesjoner innen barnevern og justissektor/kriminalomsorg. Voksenpsykiatere og psykologer i voksenfeltet vil også kunne finne den nyttig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media