Engelsk triage på norsk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Group, Norwegian Manchester Triage

  Akuttmedisinsk triage

  181 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-05-48773-4

  Manchester Triage System (MTS) er i bruk på mange av landets akuttmottak. Det oppsto i Manchester i 1990-årene som svar på lokale utfordringer, og ble senere tatt i bruk i resten av Storbritannia og flere andre land. Den andre norske utgaven av Akuttmedisinsk triage er en oversettelse av den tredje engelske utgaven. Boken er ment både som lærebok og oppslagsverk for helsepersonell som jobber med MTS. Sekundært er den også tiltenkt i medisin-, sykepleie- og ambulanseutdanninger.

  Den første halvdelen av boken er skrevet som en lærebok, mens den andre halvdelen er et oppslagsverk som inneholder flytskjemaer for MTS. I introduksjonskapitlene presenterer forfatterne relevante definisjoner, triagemetodologi, beslutningsprosessen i triage og smertevurdering. Videre tar de for seg pasienthåndtering, kvalitetssikring og telefontriage.

  Boken er oversatt av faggruppen i den norske Manchester Triage-gruppen, ved Grethe Dølbakken. Gruppen har gjort en solid innsats for å få stoffet tilgjengelig på norsk. Ettersom de oversetter en bok om et internasjonalt triagesystem er det i utgangspunktet ikke et mål å tilpasse den til norske forhold. Dette gjør da også boken mindre relevant for norske studenter. Oversettelsen skjemmes stedvis også av engelsk setningsstruktur og direkte oversettelser. For noen som ikke kjenner MTS på forhånd, kan terminologien være noe forvirrende.

  Som i originalen har første del en logisk oppbygging. Introduksjonskapitlene er gode og gir en grei, om noe snever, introduksjon i triagering. Kapitlet om smertevurdering i triage vurderer jeg som særlig nyttig. De videre kapitlene er mer MTS-spesifikke, men for de som bruker boken i kurssammenheng, er de fortsatt relevante.

  Selv om Akuttmedisinsk triage nok mest brukes som lærebok, markedsføres den også som et praktisk oppslagsverk. For dette ville et annet format vært mer egnet. Et eksempel til etterfølgelse er layouten til David Borshoffs The anaesthetic crisis manual (2011).

  Akuttmedisinsk triage er en god kursbok. Jeg anbefaler den til sykepleiere som bruker systemet daglig eller trenger den i kurssammenheng, men det kan gjøres en del grep for å forbedre språket og tilpasse den til norske forhold. Studenter bør, sammen med andre som ser etter en generell introduksjon til triagering, kjøpe en annen bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media