Viktig møteplass for europeiske allmennleger

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

I år arrangeres den årlige WONCA konferansen (The World Organization of National Colleges) i København. Konferansen feirer i år 20 års jubileum og arrangeres for andre gang i Skandinavia.

– Det er spennende for oss at denne viktige konferansen hvor europeiske allmennleger samles, i år arrangeres i København, sier Petter Brelin. Brelin representerer Norsk forening for allmennmedisin på møtet som finner sted i juni. Han legger til at det er ekstra spennende i år da det er de skandinaviske fagmedisinske foreningene som samarbeider om å organisere kongressen.

Plenumsprogrammene tar sikte på å sette dagsorden for debatt om dilemmer i allmennmedisinen i Europa.

Han legger til at visepresidenten i WONCA Europe er den norske allmennlegen Anna Stavdal og at hun har en sentral rolle i planleggingen av årets konferanse.

– Kongressen vil være et velegnet mål å reise til både for veiledningsgrupper, smågrupper og kollegavenner, understreker Brelin som ønsker allmennlegekollegaer hjertelig velkommen til konferansen.

Mer informasjon om konferansen er å finne på www.woncaeurope2016.org.

Anbefalte artikler