Ønsker både «fellesstart og sprint»

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen deler målet om en desentralisert sykehusstruktur og ønsker endring velkommen når det styrker kvaliteten og tilgjengeligheten. Det mener vi oppnås best ved å tilføre de små miljøene oppgaver og ressurser.

  Lørdagsaviser er toppen av luksus; en bunke med aviser og et hav av tid. Før jul ble klassisk stil på ski «begravet» i en lørdagsutgave av Dagens Næringsliv; var det viktigst å komme fortest i mål – eller gå pent på ski?

  Jeg har stadig vendt tilbake til et avsnitt om nordmenns motstand mot endring: «Siden har nordmenn strittet imot enhver nyvinning – OL og stafetter, fellesstart og sprint, glassfiberski, skøyting og nå staking: vi har sagt nei, som på refleks.»

  Er det i vår natur å være imot enhver endring? Det er iallfall et argument som har blitt brukt i debatten rundt Nasjonal helse- og sykehusplan. Legeforeningen deltar i stortingshøring om planen, og vi skal virkelig stille oss spørsmålet – er det endringen vi er motstandere av, eller står standpunktene våre stødig? Det avgjørende er at vi identifiserer hvilke endringer som er nødvendige for å sikre gode helsetjenester i hele landet også i framtida. Kan det være noe innovativt som det er viktig at vi ser?

  Det var få overraskelser da sykehusplanen endelig kom. Legeforeningen ønsker god pasientopplevd kvalitet, utvikling av avtalespesialistordningen, styrking av rus- og psykiatriområdet, investering i IKT, strukturert legespesialistutdanning – jeg kan nevne i fleng områder hvor vi bidrar til utvikling og innovasjon i helsetjenesten. Legeforeningen ønsker både «fellesstart og sprint».

  Men debatt oppstår der hvor meninger er delte. Hva skal sykehusene inneholde, hvor skal de ligge og hvordan skal de samarbeide? Ministeren skal ha ros for åpenhet og mot til å snu alle stener. Legeforeningens landsstyrevedtak om akuttsykehus er godt kjent og tydelig i form. Det har vært en solid plattform å stå på. Også kritiske innspill må komme fram, når Stortinget skal veie argumentene og planlegge for fremtidens helsetjeneste.

  Det er to forhold jeg har vært spesielt opptatt av. For det første må vi ikke velge mellom nærhet og kvalitet. Vi ønsker strenge kvalitetskrav til alle sykehus. Små sykehus har klare fordeler på noen områder og store sykehus på andre. Helsevesenet må utnytte det beste langs hele spekteret. Vi peker på gode eksempler som viser at små sykehus kan rekruttere godt og levere tjenester av høy kvalitet, både innen kirurgi og medisin. Men da må helseforetakene fordele oppgaver og ressurser. Planen beskriver hvordan det skal utarbeides utviklingsplaner for sykehusene. Dette arbeidet skal vi følge tett, for å sikre åpne og reelle prosesser.

  For det andre er jeg bekymret for rekrutteringen til det som beskrives som ganske smale indremedisinske tilbud. De små lokalsykehusene investerer i framtida ved å utdanne sine egne spesialister. Når vi tar vekk utdanningsstillingene, forsvinner rekrutteringsgrunnlaget både for anestesi og indremedisin.

  Legeforeningen ønsker endring velkommen når det styrker kvaliteten og tilgjengeligheten. I konkurranser er det viktigst å komme fortest i mål. Da er det mulig at eliten bare skal skøyte. Men i livets løp har de fleste av oss fortsatt behov for trikkeskinner innover fjellet, spesielt hvis vi skal få med hele familien på skitur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media