Fastlegene i Ungarn ser til Norge og vil lære

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lederen av Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin var invitert til Budapest for å informere ungarske allmennleger om den norske fastlegeordningen.

  DISKUSJON: Kaffepausen ga rom for å videre diskusjon. Foto: Den ungarske allmennlegeforeningen
  DISKUSJON: Kaffepausen ga rom for å videre diskusjon. Foto: Den ungarske allmennlegeforeningen

  Petter Brelin forteller at ungarske myndigheter inviterte til dette møtet for å få oppsummert erfaringer fra resten av Europa med vekt på hvordan allmennlegetjenesten kan styrkes. Målet er å samarbeide mer og bedre. Det gjelder både med de kommunale tjenestene og med sykehusene. De innhentet erfaringer fra Norge og Storbritannia etter å ha lest OECD-rapporten om helsetjenesten (1).

  Begrensninger i forskrivning av medisiner

  Begrensninger i forskrivning av medisiner

  – I Ungarn er allmennlegene organisert omtrent som her, men det er så vidt jeg forstår et ganske annet nivå på hva man kan gjøre i allmennpraksis. Det var ganske store begrensninger, blant annet på hvilke medisiner man kan skrive ut, hvilke prosedyrer som ble utført og liknende, sier Brelin. Det er nok også slik at det er mindre grad av gjensidig respekt mellom første- og annenlinjetjenestens leger i andre deler av Europa enn det vi opplever i Norge. Jeg ble fortalt en del om motsetninger mellom sykehusleger og allmennleger, sier han.

  INTERESSE: De ungarske allmennlegene var interessert i å høre om den norske fastlegemodellen. Foto: Den ungarske…
  INTERESSE: De ungarske allmennlegene var interessert i å høre om den norske fastlegemodellen. Foto: Den ungarske allmennlegeforeningen
  Ønsker bedre organisering

  Ønsker bedre organisering

  – Det kom tydelig frem at ungarske myndigheter vurderer andre måter å organisere fastlegetjenesten på. Det ble klart at vi har ganske like utfordringer i de tre landene som var representert. Det er et stort ønske fra både myndigheter og allmennleger å styrke legekontorene, gjøre praksisene større og mer i stand til å betjene mer komplekse og krevende pasienter. I Storbritannia har man gått veldig langt i denne retningen. Den britiske representanten, Dr. Pati er ansvarlig partner for en samling av praksiser med til sammen 72 000 pasienter. De kunne tilby en rekke forskjellige tjenester og hadde ansatt flere andre yrkesgrupper. Jeg informerte om listepasientsystemet, kontinuitet og høy kompetanse med avansert medisin som de fremste elementene bak suksessen i den norske modellen. Våre verter var nok ikke sikre på hvilken retning de vil velge, avslutter Brelin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media