Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

I en studie av barn fra Puerto Ricos hovedstad San Juan, var astma assosiert med det å ha hørt gjentatte våpenskudd og å være redd for å gå hjemmefra grunnet frykt for vold.

Illustrasjonsfoto: Ricardo Arduengo/NTB scanpix

Fra et tilfeldig utvalg av husstander i San Juan med minst ett barn i alderen 9 – 14 år, var det 466 barn som deltok i studien, hvorav 234 hadde astma og 232 ikke hadde astma (1). Astma var definert som legediagnostisert astma samt minst én episode hvesing foregående år. Deltakerne besvarte et spørreskjema som inkluderte spørsmål om de hadde hørt våpenskudd og om frykt for å forlate hjemmet grunnet vold samt andre voldsopplevelser, eksponering for tobakk og luftforurensning, hereditær belastning, sosioøkonomisk status m.m. Det ble også tatt blodprøver, inkludert måling av immunglobulin E for diverse allergener.

67 % av barna med astma og 52 % av barna uten astma hadde hørt våpenskudd minst to ganger (p-verdi < 0,01). Det var assosiasjon mellom å ha hørt våpenskudd minst to ganger og å ha astma, også etter justering for alder, kjønn, familieinntekt, astma hos foreldre, preterm fødsel, tobakksrøyk og nærhet til trafikkert bilvei (oddsratio 1,8; 95 % KI 1,1 – 2,7). Eksponering for våpenskudd minst to ganger i kombinasjon med rapportert frykt for å forlate hjemmet, var særlig sterkt assosiert med astma. Assosiasjonen med eksponering for våpenskudd var signifikant for astma med forhøyet immunglobulin E, men ikke med ikke-atopisk astma.

Siden dette er en tverrsnittsstudie kan man ikke fastslå hva som er årsak og virkning, men forfatterne har tatt hensyn til sannsynlige effektforvekslere (confounder). Forskerne spekulerer i at psykososialt stress kan påvirke patogenesen bak astma via påvirkning på immunsystemet, og viser til tidligere studier som har vist mer astma hos barn som har vært utsatt for fysiske og seksuelle overgrep.

Anbefalte artikler